Svornice a svorkovnice

Svorkovnice sa používajú pre pripojenie odbočiek na hlavné stúpacie vedenia. Technické riešenia zaručia pohodlnosť, rýchlosť a efektívnosť realizácie elektrických rozvodov. Svorkovnice sa dodávajú sa v jednopólovom a štvorpólovom prevedení, ktorých vzájomné spojenie vyhovuje aj sústave TN S. Sú dodávané podľa EN 60947-7-1 a EN 60998-2-1.