Historia
^
2009

Członek grupy FPD

  • Grupa FPD to grupa finansowa, która nieustannie dąży do poszerzania swojej działalności i utrzymania długoterminowej strategii wzrostu opartej na zasadzie dywersyfikacji krajowej i międzynarodowej. Filozofia inwestycyjna FPD opiera się na ścisłej strukturze zarządzania i koncentruje się na przyszłym rozwoju spółek z portfela. Efektywne zarządzanie zapewnia długofalowy rozwój firmy z naciskiem na inwestycje w innowacyjne i nowoczesne technologie.
^
1997

Po prywatyzacji

  • .Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania
^
1996

Prywatyzacja

  • Priorytetem inwestorów po prywatyzacji była odnowa parku technologicznego. 
^
1958

Restrukturyzacja

  • ..Powstanie Slovenské elektrotechnické závody š.p
^
1947

ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín

  • Rozpoczęcie budowy pierwotnego zakładu ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín.
^
2009

Członek grupy FPD

  • Grupa FPD to grupa finansowa, która nieustannie dąży do poszerzania swojej działalności i utrzymania długoterminowej strategii wzrostu opartej na zasadzie dywersyfikacji krajowej i międzynarodowej. Filozofia inwestycyjna FPD opiera się na ścisłej strukturze zarządzania i koncentruje się na przyszłym rozwoju spółek z portfela. Efektywne zarządzanie zapewnia długofalowy rozwój firmy z naciskiem na inwestycje w innowacyjne i nowoczesne technologie.
^
1997

Po prywatyzacji

  • Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania.
^
1996

Prywatyzacja

  • Priorytetem inwestorów po prywatyzacji była odnowa parku technologicznego.
^
1958

Restrukturyzacjaia

  • Powstanie Slovenské elektrotechnické závody š.p.
^
1947

ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín

  • Rozpoczęcie budowy pierwotnego zakładu ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín.