História
^
2009

Člen skupiny FPD

  • FPD group je finančná skupina, ktorá sa neustále snaží rozširovať obchodné aktivity a udržiavať dlhodobú stratégiu rastu na princípe domácej a medzinárodnej diverzifkácie. Investičná filozofia FPD dodržiava prísnu štruktúru riadenia a zameriava sa na budúci rozvoj spoločností v portfóliu. Efektívne riadenie zabezpečuje dlhodobý rast spoločnosti so zameraním na investície do inovatívnych a moderných technológií.
^
1997

Po privatizácii

  • .Zavedenie moderného riadiaceho systému
^
1996

Privatizácia

  • Prioritou investorov po privatizácii bolo obnovenie technologického parku
^
1958

Reštrukturalizácia

  • ..Vznik Slovenských elektrotechnických závodov š.p
^
1947

ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín

  • Začiatok budovania pôvodného závodu ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín.
^
2009

Člen skupiny FPD

  • FPD group je finančná skupina, ktorá sa neustále snaží rozširovať obchodné aktivity a udržiavať dlhodobú stratégiu rastu na princípe domácej a medzinárodnej diverzifkácie. Investičná filozofia FPD dodržiava prísnu štruktúru riadenia a zameriava sa na budúci rozvoj spoločností v portfóliu. Efektívne riadenie zabezpečuje dlhodobý rast spoločnosti so zameraním na investície do inovatívnych a moderných technológií.
^
1997

Po privatizácii

  • Zavedenie moderného riadiaceho systému.
^
1996

Privatizácia

  • Prioritou investorov po privatizácii bolo obnovenie technologického parku
^
1958

Reštrukturalizácia

  • Vznik Slovenských elektrotechnických závodov š.p..
^
1947

ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín

  • Začiatok budovania pôvodného závodu ELEKTRO-PRAGA Dolný Kubín.