Rury elektroinstalacyjne

Rury elektroinstalacyjne służą do układania i mechanicznego zabezpieczania przewodów elektrycznych w rurach instalacyjnych pod tynkiem, w ścianach z płyt gipsowych, stropach oraz do montażu w prefabrykatach betonowych o wytrzymałości mechanicznej 320 N lub 750 N.