Oświadczenie

W naszej firmie przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO.
Kładziemy nacisk na etykę i kulturę poprzez nasz program zgodności w odniesieniu do poszczególnych szczebli zarządzania, poprzez dostosowanie wewnętrznej struktury, organizacji, kompetencji czy uprawnień. Staramy się eliminować wszelkie ryzyko związane z naszą reputacją.

Wprowadziliśmy zero tolerancji dla przypadków oszustw wewnętrznych lub w stosunku do osób trzecich

Skontaktuj się z nami

6 + 13 =