Elektroinštalačné rúrky

Elektroinštalačné rúrky slúžia pre ukladanie a mechanické zabezpečenie elektrických vodičov v inštalačných rozvodoch pod omietku, do dutých stien, stropov a pre montáž v betónových prefabrikátoch s mechanickou odolnosťou 125 N alebo 320 N.