Compliance

V našej spoločnosti dodržiavame nariadenia o ochrane osobných dát GDPR.
Kladieme dôraz na etiku a kultúru prostredníctvom nášho compliance programu vo vzťahu k jednotlivým úrovniam riadenia, a to cez úpravu internej štruktúry, organizácie, kompetencií či právomocí. Snažíme sa tak eliminovať akékoľvek riziko súvisiace s našou reputáciou.

Zaviedli sme nulovú toleranciu pre prípady interných podvodov alebo vo vzťahu k tretím stranám.

Napíšte nám

12 + 13 =