Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov informácia pre návštevy

Ochrana osobných údajov informácia pre záujemcou o kariéru