Reklamačný protokol

Pokyny k podaniu reklamácie 

  • v prípade reklamácie zakúpeného tovaru, vyplňte priložený reklamačný protokol,
  • vyplnený reklamačný protokol zašlite elektronicky na e-mailovú adresu reklamacie@sez.sk,
  • vytlačený reklamačný protokol zašlite spolu s reklamovaným tovarom na adresu: SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný Kubín,
  • nami zaslaný dodací list spolu s vyreklamovaným tovarom potvrďte (pečiatka a podpis reklamujúceho) a zašlite späť na našu adresu,
  • reklamácie sa riadia platnými zákonmi SR a Všeobecnými dodacími podmienkami spoločnosti SEZ DK a.s..

Na stiahnutie: Reklamačný protokol